login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Norsk Juletre

-er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Vi er en del av rådgivningstjenesten i landbruket. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring og de produktene den produserer.

Klikk her for å se Strategisk plan 2018-2022

Våre samarbeidspartnere:

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi

Skogfrøverket

Norsk Landbruksrådgiving

Danske Juletræer

Christmas Tree Grower Council of Europe

Innhold i medlemskap:

Alt dette er inkludert i kontingenten

  • Telefon og e-post-oppfølging (Aktuelle dyrkingsråd (i kontortiden) når du har faglige spørsmål.) 

  • Faglig oppdatering (Nyhetsbrevet "Den grønne gren" fra Norsk Juletre og to gratis fagsamlinger i året) 
  • Bruk av off-label godkjente plantevernmidler (Medlemmer i Norsk Juletre har etter godkjenning fra Mattilsynet anledning til å benytte et antall plantevernmidler i juletreproduksjonen selv om formålet ikke er angitt på plantevernmiddelets etikett.)
  • Næringspolitikk (Norsk Juletre arbeider aktivt mot politikere og byråkrater for å forbedre næringens rammebetingelser.)
  • Forskning og utvikling (Norsk Juletre gjennomfører en rekke store utviklingsprosjekt i samarbeid med viktige nasjonale og internasjonale institusjoner.)

Tilleggstjenester

  • Personlig rådgivning på din eiendom (Gjennomføres etter oppsatt reiserute. Kr 2000 pr. besøk/person med varighet på ca. 1,5 time, reisekostnad vil komme i tillegg.  Dersom flere naboer samles for besøk på en eiendom, kan tidsbruken økes etter avtale.)
  • Utrykningsbesøk (Når du trenger rask bistand til å løse et problem i din produksjon. Tjenesten koster kr 850,- pr time (for medgått total tid pluss reise)).
  • Erfaringsgruppe (Lokale grupper av medlemmer som møtes i produksjonsfelt ofte sammen med en veileder. Finansieres etter avtale av erfaringsgruppenes deltagere eller av et lokallag i Norsk Juletre.)
  • Kurs/fagdager utover de to inkluderte (Arrangeres lokalt. Kostnad betales av deltakerne eller lokallaget av Norsk Juletre. Kurskostnad kan normalt dekkes over skogfond. Kurs og fagdager kan i enkelte regioner inngå i lokalt finansierte prosjekter.)
  • Driftsplan (Driftsplaner utarbeides av våre rådgivere og brukes blant annet som grunnlag for å søke støtte hos Innovasjon Norge i de fylkene som gir slik støtte. Fastpris på kr 8500,- pr plan.)

Alle priser er eksklusiv moms og reise. Priser og betingelser er vedtatt av årsmøtet og styret i Norsk Juletre .

For å melde deg inn i Norsk Juletre kan du klikke her. Vil du melde deg ut kan du sende mail med skriftlig utmelding.
Utmelding må mottas innen 15. september for å gjelde året etter.

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/