login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Juletresalg i Sogn og Fjordane 

Klakegg Juletreskog

Trygve Bolset,   Tlf. 99725158
e-post: trygve.bolset@enivest.net 
heimesida mi: www.klakeggjuletreskog.net

I kommunane Jølster, Gloppen og Førde har eg disse utsalgsplassane: 
Bolset
, har utsal av  juletre (vanleg gran, omorika, edelgran mm) frå låven på gardstunet på Bolset kvar dag og kveld siste 2 vekene før jul. Ved avtale også tidlegare.
Klakegg, ved grendahuset. Den 15.des. kl.12 – 16 (hest, bål, gløgg, kafè mm)
Sandane, ved heradshuset. Første dag den 14. des. kl. 10
Førde, ved Handelshuset. Første dag den 17. des. kl 10

Hukes Juletrær

Serbergran, fjelledelgran, julenek og nobelbar.

Sogningen storsenter i Sogndal
Cooprix i Hermansverk

Wie Juletreskog

Du finn oss på Via i Førde.
Sal i tunet kvar dag frå laurdag 14/12. Alle typar juletre. Langope og godt lys om kvelden.
Søndag 15/12 sjølvhogst i skogen.
Alle dagar er det også høve til sjølvhogst i "hagen". 
Velkomen i juletreskogen.

Fam. Sjur Wie  57 82 13 48 /957 00 940

Voll Juletre

Voll-Tønjum, Lærdal

Selger fjelledelgran, Sibiredelgran og Serbergran.
Sjølvbetent utsal like ved E16, ca ein km aust for Lærdalstunellen.

Ring for info til Arne Slogvik, mob 91598483

Asperheim Gard i Årdal kommune

Det vert salg av juletre på torget Årdalstangen og Øvre Årdal i veke 50 og 51.
Sjå også heimeside  www.asperheim-gard.no / facebook: asperheim-gard.
Juletre kan bestillast på sms / mob. 97590294 eller e-post: post@asperheim-gard.no

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/