login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Juletreets historiske røtter

Juletreskikken tok til allerede tidlig på 1500-tallet. I det katolske Syd-Tyskland og Sveits pyntet man forsamlings-lokaler med trær. Frukt og kaker ble hengt på greinene, og på trettendedagen fikk barna høste treet. 

I løpet av 1800-tallet ble juletreet kjent over det meste av Europa og Amerika. Det var tyske misjonærer, utvandrere og forretningsfolk som tok med seg tradisjonen. I Storbritannia ble juletreet vanlig etter at dronning Victoria og hennes tyske prinsgemal Albert tok opp tradisjonen midt på 1800-tallet. 

I Norge var det særlig prester og lærere i byene som introduserte tradisjonen med juletre. I Christiania ble det første juletreet registrert i 1822, men mange mente at dette vare en form for avgudsdyrkelse og dans rundt gullkalven.

Juletrefester i skolenes regi startet allikevel her i landet rundt midten av 1800-tallet. Det bidro til å gjøre juletreet kjent ut over bygdene.

Dikt av Welhaven og Wergeland bidro også til at folk ble kjent med den nye tradisjonen. Eventyrsamleren og forstmannen Peder Chr. Asbjørnsen ga i 1850 ut et julehefte med navnet "Juletræet".

Visste du at…?

  • Juletreet på Universitetsplassen i Oslo ble reist første gang i 1919.
  • Verdens høyeste juletre visstnok skal ha stått i et kjøpesenter i Washington i 1950. Treet målte 67 meter!
  • I dag har over 90 % av norske husstander tradisjon med å pynte et tre til jul.

 

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/