login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

 Juletrearter

Tidligere ble alle juletrærne hentet i skogen, men i dag kommer en økende andel av juletrærne fra egne dyrkingsfelt. Det gjør det lettere å stelle trærne i de 7-10 årene de står og vokser til ferdige juletrær. En undersøkelse foretatt av Norsk Gallup Institutt A/S i 1998 viser at hele 64 % av Norges befolkning foretrekker vanlig gran som juletre, mens 10 % bruker edelgran. 8 % sverger til furu, mens 8 % kan variere sitt treslagsvalg. Av de siste 10 % velger noen et juletre i plast, mens andre ikke har juletre i det hele tatt på grunn av at de er bortreist eller at de ikke feirer jul.

Hele 86 % sier at de helst foretrekker et norsk juletre, og ca. 2/3 av de spurte betaler gjerne litt mer for å få dette. Om du vil ha et norsk juletre kan du se på vår liste over utsalgssteder(link) og gårder(link) du kan få tak i det.

 

Her er noen av de vanligste juletreslagene:

  

  • Fjelledelgran

Fjelledelgran vokser naturlig over store områder i det vestlige Nord-Amerika. I juletresammenheng er fjelledelgran å regne som en norsk spesialitet. Den regnes for å være blandt de mest smaltvoksende treslagene. Svært aromatisk lukt, suveren nålefasthet og stor fargevariasjon er blandt egenskapene til fjelledelgranen.

  • Nordmannsedelgran 

Nordmannsedelgran vokser naturlig i fjellområdene på østsiden av Svartehavet. Tyngdepunktet for dyrking i Norge er Rogaland, Vestfold og Agder. Den er noe videre i formen enn fjelledelgran. Baret er svært fyldig, med blanke, mørkegrønne nåler. Greinvinkelen er svakt reisende som gir en dekorativ etasjering med god plass til hengende pynt mellom greinkransene. Den holder godt på nålene i flere uker i stuetemperatur og har ingen aromatisk lukt, noe som kan være både positivt og negativt.

  • Vanlig Gran

For mange nordmenn er vanlig gran juletreet. Vanlig gran vokser over hele landet og er velegnet som juletre. Gode egenskaper som ofte trekkes fram er at den er smaltvoksende og har god lukt.

  • Furu

Bruk av furu til juletre har særlig tradisjon i områder med lite naturlig gran. Nålene sitter vanligvis sammen to og to og kan variere i lengde fra 2 – til 6 cm. Furu har god holdbarhet som juletre. 

  • Serbergran

 Som navnet sier kommer den fra Serbia. Serbergran ligner på edelgran på grunn av nålene som gjør baret sølvglinsende og levende. Den har en slank vekstform og myke greiner. I tillegg holder den bedre på nålene enn vanlig gran.

  • Engelmannsgran

Engelsmannsgran vokser naturlig i Rocky Mountains i vestlige Nord-Amerika. Greinene er stive og nålene er vanligvis litt lengre enn hos vanlig gran. Fargen varierer fra nærmest grønn til ganske sterk blå. Den holder bedre på nålene enn vanlig gran.


Enkelte produsenter har også andre treslag å tilby som juletre, for eksempel blågran og sibirsk edelgran. Hvis du lurer på noe om juletrær er det bare å ta kontakt.

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/