login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Info om medlemsskap

Medlemsskap i Norsk Juletre

Det er hovedskalig juletreprodusenter som er medlem i Norsk Juletre, men også personer og selskaper innen omsetning av trær, forskning og leverandører til næringa er med. Dette bidrar til et tett samarbeid som bidrar til å løfte hele næringa.

Vi tilbyr:
Faglig oppdatering gjennom markvandringer, medlemsblad, dyrkningsråd, messer, fagturer og ikke minst tilgang på veiledning fra våre dyktige rådgivere.

Fordeler til produsenter som bruk av off-label plantevernmidler, forskning og utvikling.

Vi jobber med næringspolitikk for å bedre rammevilkårene for næringa og hjelpe enkeltmedlemmer med for eksempel omdisponering.    

Norsk Juletre tilbyr også tjenester som gjør at medlemmene får et godt merutbytte i sin produksjon.

Du kan lese mer om tjenester, priser og medlemskap her.

For å melde deg inn i Norsk Juletre kan du klikke her.

Vil du melde deg ut kan du sende mail med skriftlig utmelding. Utmelding må mottas innen 15. september for å gjelde året etter.

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/