login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Du kan bestille faglitteratur hos Skogkurs!

Denne boka gir en grunnleggende innføring i dyrking av juletrær og dekker alle aspekter rundt produksjonen.

Denne boka gir en grunnleggende innføring i dyrking av juletrær og dekker alle aspekter rundt produksjonen.

Dette danske heftet gir råd og vink for utforming og drift av en salgsplass for juletrær.

Dette danske heftet gir råd og vink for utforming og drift av en salgsplass for juletrær.

Boka som omhandler integrert plantevern har bilder og beskrivelser av 23 sjukdomsorganismer, 13 insekter, 13 ugrasarter samt bilder og beskrivelse av manglende næringsbalanse og andre skader. Den er trykke på plastikksider som gjør den holdbar og kan tas med ut i feltet.

Boka som omhandler integrert plantevern har bilder og beskrivelser av 23 sjukdomsorganismer, 13 insekter, 13 ugrasarter samt bilder og beskrivelse av manglende næringsbalanse og andre skader. Den er trykke på plastikksider som gjør den holdbar og kan tas med ut i feltet.

Fjelledelgran er blitt et stadig mer poppulært treslag. Fagheftet inneholder blant annet en oppsummering av erfaringer med forskjellige provenienser, herunder også behandlingsregime.

Fjelledelgran er blitt et stadig mer poppulært treslag. Fagheftet inneholder blant annet en oppsummering av erfaringer med forskjellige provenienser, herunder også behandlingsregime.

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/