login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Her kan du hogge juletre selv i Sogn og Fjordane

 kartoversikt over gårder med selvhogst. Klikk deg inn for å se hvilke gårder som ligger nærmest deg.

Klakegg Juletreskog

Trygve Bolset
6843 Skei i Jølster
Tlf. 57728469 / 99725158
Juletreskogen ligg ved E-39 på Klakegg i Jølster.
På heimesida mi kan du bli oppdatert om tidspunkt på div. arrangement og utsalsplassar. Har du spørsmål om partikjøp eller andre ting, so kan du også nå meg via e-post:  trygve.bolset@enivest.net
Heimesida mi: www.klakeggjuletreskog.net

Smildens juletreskog

Edgar Hatlem
6958 Sørbøvåg
tlf. 90 10 37 62
e-mail : e-h@enivest.com

Juletreskogen ligg på Smilden ved riksveg 607 .
Sjølvhogst av juletre i desember. Ta kontakt og avtal tidspunkt .
Har du spørsmål om partisal eller anna ta kontakt på tlf. eller e-mail .   .

Velkomen til juletreskogen

Wie Juletreskog

Du finn oss på Via i Førde.

Sal i tunet kvar dag siste 10 dagane før jul. Alle typar juletre. Langope og godt lys i tunet.
Siste søndag er det og sjølvhogst i skogen med høve til hesteskyss
Alle dagar er det også høve til sjølvhogst i "hagen".
Ring gjerne om du har andre ynskje.

Velkomen i juletreskogen!
Fam. Sjur Wie  95700940 / 57821348

 

Sjølvhogst på Huke gard

Huke
Leikanger

Eg tilbyr serbergran, fjelledelgran, julenek og nobelbar 22. desember på garden Huke.

Voll Juletre

Voll-Tønjum, Lærdal

Selger fjelledelgran, Sibiredelgran og Serbergran.
Sjølvhogst i feltet.

Ring for info til Arne Slogvik, mob 91598483

Myrold Fruktgard

Vi skal ha sjølvhogst av juletre Søndag 15. Desember kl. 11-14.
Da kjem nissen med noko godt til ungane og det vert servert pepperkake, saft og gløgg.
Så skal vi stå og selge juletre ved Moengården på Nordfjordeid fra mandag 16. desember og til laurdag 21. desember.

Har og salg av juletre heime på garden om kvelden. Sjå meir informasjon på www.myroldfruktgard.com

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/