login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Her kan du hogge juletre selv i Oppland

Nyhet! Vi har nå laget en kartoversikt over alle gårder med selvhogst. Klikk deg inn for å se hvilke gårder som ligger nærmest deg.

HØSTMÆLINGEN JULETRESKOG

Velkommen til førjulsstemmning - finn ditt tre!

Høstmælingenveien 41, Lhmr.
3 km fra sentrum mot Sjusjøen
WWW.JULETRESKOGEN.NO
Tlf. 900 65 118 / 920 80949

Hverdag: kl 12.00 - 16.30.
Helg: kl 10 -16

Gårdsalg av nyhogd fjelledelgran, gran eller serbergran.
Ta gjerne turen ut i skogen og hogg treet ditt selv.
Lavvo med saft og pepperkaker.
Salg av julenek og juletrefot

Holes Juletrær

Knutrud
Kringsjåvegen 62/64
2618 Lillehammer
Tlf: 99 29 49 27

Det er mulighet for å komme tidlig og velge seg ut et tre, og heller hente treet nærmere jul som ferskvare. Vi har potensiale for ca. 200 trær - noe norsk gran og noe fjelledelgran.

 

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/