login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Arrangementer

___________________________________________________________________________________

Påmeldingsfrist

Vest

2. april

Kl 10.00

Geir Nyland og Stine Gruben Breivik

Asperheim gard, Årdalstangen

Agder

27. april

Kl 16.00

Trygve Haraldstad

Glåpeveien 575, Bjelland

22.april

Sør-Vest

28. april

Kl 16.00

Sindre og Olav Ravnås

Tjøstheimsvegen 531, Tau

22. april

Sør-Øst

4. mai

Kl 16.00

Håkon Alu Andersen

Snarrønningveien 23, Nøtterøy

29.april

Øst

5. mai

Kl 16.00

Frank Buvarp

Rolstadvegen 52, Fenstad.

29. april

Trøndelag

21. mai

Kl 10.00

Brage Røkke

Bangvegen 115, Stjørdal

14. mai

Norsk Juletre tilbyr tilgang til 1 markdag pr kalenderår inkludert i medlemsskapet. Ovenstående oversikt viser hva som tilbys til medlemmene nå i 2022. Det kan godt hende lokallagene eller Norsk Juletre kommer med tilbud om flere samlinger, men dette vil da være med en grad av egenbetaling på arrangementene.

Oversikten viser at det ikke blir samlinger i hvert av våre lokallag, men mer regionsvise samlinger. Vurder gjerne muligheten for å delta på en fagdag i en annen retning eller på sted du tidligere ikke har deltatt. Vi beklager på det sterkeste at mange av våre medlemmer vil få lang reisevei til disse arrangementene, men ser dette som eneste mulighet med den økonomien vi har til rådighet.

Tema for samlingene vil være det som er naturlig for årstiden, slik som forming/nipping, gødsling, kontroll av nytte- og skadedyr og ikke minst at dette er første sesong vi har mulighet til toppskuddsregulering med et nye midlet ConShape.

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/