login
 

NORSK JULETRE

Tradisjon - Opplevelse - Bærekraft - Glede

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Norsk Juletre

-er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Vi er en del av rådgivningstjenesten i landbruket. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring og de produktene den produserer.

 • Vi tar ansvar for at ringlederkapasiteten står forhold til medlemsantall og den geografiske fordelinga av medlemmene.
 • Vi vil samarbeide nært med Norsk Juletre sine lokallag,
 • Vi får årlig tilskudd som forsøksring. Tilskuddet gis ut fra antall medlemmer, og under forutsetning av at medlemmene betaler årlig kontingent
 • Vi er medlem av Norsk Landbruksrådgivning, forsøksringenes interesseorganisasjon (NLR).
 • Vi har nært samarbeid med Bioforsk og Institutt for skog og landskap, og dessuten produsent- og forkningsmiljø internasjonalt(Danmark, USA og Canada)

Klikk her for å se Strategisk plan 2018-2022

Våre samarbeidspartnere:

Skog og landskap

Bioforsk

Norges skogeierforbund

Skogfrøverket

Norsk Landbruksrådgiving

Danske Juletræer

Christmas Tree Grower Council of Europe

Innhold i medlemskap:

Alt dette er inkludert i kontingenten

 • Telefon og e-post-oppfølging (Aktuelle dyrkingsråd (i kontortiden) når du har faglige spørsmål.) 

 • Faglig oppdatering (Nyhetsbrevet "Den grønne gren" fra Norsk Juletre og to gratis fagsamlinger i året) 
 • Bruk av off-label godkjente plantevernmidler (Medlemmer i Norsk Juletre har etter godkjenning fra Mattilsynet anledning til å benytte et antall plantevernmidler i juletreproduksjonen selv om formålet ikke er angitt på plantevernmiddelets etikett.)
 • Næringspolitikk (Norsk Juletre arbeider aktivt mot politikere og byråkrater for å forbedre næringens rammebetingelser.)
 • Forskning og utvikling (Norsk Juletre gjennomfører en rekke store utviklingsprosjekt i samarbeid med viktige nasjonale og internasjonale institusjoner.)

Tilleggstjenester

 • Personlig rådgivning på din eiendom (Gjennomføres etter oppsatt reiserute. Kr 2000 pr. besøk/person med varighet på ca. 1,5 time.  Dersom flere naboer samles for besøk på en eiendom, kan tidsbruken økes etter avtale.)
 • Utrykningsbesøk (Når du trenger rask bistand til å løse et problem i din produksjon. Tjenesten koster kr 850,- pr time (for medgått total tid pluss reise)).
 • Erfaringsgruppe (Lokale grupper av medlemmer som møtes i produksjonsfelt ofte sammen med en veileder. Finansieres etter avtale av erfaringsgruppenes deltagere eller av et lokallag i Norsk Juletre.)
 • Kurs/fagdager utover de to inkluderte (Arrangeres lokalt. Kostnad betales av deltakerne eller lokallaget av Norsk Juletre. Kurskostnad kan normalt dekkes over skogfond. Kurs og fagdager kan i enkelte regioner inngå i lokalt finansierte prosjekter.)
 • Driftsplan (Driftsplaner utarbeides av våre rådgivere og brukes blant annet som grunnlag for å søke støtte hos Innovasjon Norge i de fylkene som gir slik støtte. Fastpris på kr 8500,- pr plan.)
   
 • Informasjonspakke fra Danske Juletrær (Abonnement på det danske fagbladet Nåledryss samt tilgang på Danske Juletræers hjemmesider)

Alle priser er eksklusiv moms og reise. Priser og betingelser er vedtatt av årsmøtet og styret i Norsk Juletre .

For å melde deg inn i Norsk Juletre kan du klikke her. Vil du melde deg ut kan du sende mail med skriftlig utmelding.
Utmelding må mottas innen 15. september for å gjelde året etter.

Norsk Juletre © 2016 | Ådalsbruksvegen184, 2340 Løten  | Tlf: 90609059Bli medlem

 heidi.amundsen@norskjuletre.no

https://www.facebook.com/norskjuletre

 https://www.instagram.com/norskjuletre/