NORSK JULETRE

Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene. Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. 

Ansatte i Norsk Juletre

Norsk Juletre har to faste ansatte (deltid) og flere lokale frilansere.

Daglig leder: John Anders Strande

Morstadvegen 1, 2750 Gran

E-post: john-anders.strande@norskjuletre.no
Tlf: (+47) 480 74 042

Rådgiver juletre: Gorden Håland

E-post: gorden.haaland@norskjuletre.no

Tlf: (+47) 901 36 581

Tillitsvalgte i Norsk Juletre

Ved å trykke her kan du se protokollen for forrige årsmøte.

Dette er styret i 2018-2019

Bak f.v; Arne Topstad, Bjørn Helge Bjørnstad og Ole Lauglo. Fremst f.v; Lena Nergård og Randi L.H. Birkeland

Bjørn Helge Bjørnstad, styreleder

Tlf: (+47) 905 05 874

E-post: bhb@skogkurs.no

Randi L.H. Birkeland, nestleder

Tlf: (+47) 986 91 996

E-post: ranbir@online.no

Arne Topstad, styremedlem

Tlf: (+47) 38 18 08 03

eller(+47) 975 06 062

E-post: atopstad@online.no

Ole Lauglo, styremedlem

Tlf: (+47) 917 35 052

E-post: ole@lauglo.no

Lena Nergård, styremedlem

Tlf: (+47) 938 18 176

E-post: lena.nergaard@icloud.com 


Lokallagsledere

Norsk Juletre har åtte lokallag med egne styrer. Dette er lokallagsledere og kontakter for arbeidsåret 2018 – 2019:

 • Vestnorsk
  Johannes Gjerstad
  Tlf: 918 17 214
  E-post: johgje@hfk.no
 • Agder
  Tormod Vågsnes
  Tlf: 909 53 384
  E-post: tvaagsn@online.no
 • Østnorsk
  Bjørn Helge Bjørnstad
  Tlf: 905 05 874
  E-post: bhb@skogkurs.no
 • Buskerud og Vestfold
  Karl Henrik Hals
  Tlf: 997 19 188
  E-post: karl@skjol.no

Norsk Juletre © 2016 | Morstadvegen 1, 2750 Gran  | Tlf: 480 74 042

Facebook Kontakt oss Bli medlem